Artikelarkiv

  • 2018-10-29

    Trafikverket lämnar positionspapper

    Trafikverket lämnade den 5 oktober ett så kallat positionspapper om hur de tänker fortsätta sitt arb...

    Kategorier: Borås,Jönköping,Göteborg,Linköping,Trafikverket
  • 2018-08-16

    Samtal om tågen ligger på is

    Enligt TT verkar det som att de påbörjade samtalen om höghastighetstågen mellan regeringen och Allia...

    Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stationer,Stockholm,Sverigeförhandlingen,Trafikverket
  • 2018-08-16

    Samtal om höghastighetsjärnvägen

    Nu kallar regeringen Allianspartierna till samtal om höghastighetsjärnvägen.

    Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stockholm,Sverigeförhandlingen,Trafikverket
  • 2018-08-16

    Regeringen snart överens om höghastighetstågen?

    Enligt ett antal olika artiklar i media idag verkar det som att S och MP nu närmar sig varandra i di...

    Kategorier: Borås,Jönköping,Göteborg,Linköping,Stockholm,Sverigeförhandlingen,Trafikverket
  • Höghastighetståg 2017-09-01

    Trafikverkets förslag till nationell plan presenterad

    Trafikverket har nu presenterat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Dä...

    Kategorier: Sverigeförhandlingen,Trafikverket

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se