Artikelarkiv

  • 2015-06-29

    Vi bjuder in till seminarie!

    Under hösten drar vi igång vår seminarieserie runt Götalandsbanan för berörda kommuner och regioner!

    Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stationer,Stockholm
  • 2015-06-29

    Hur påverkas näringslivet av Götalandsbanan?

    8 oktober håller vi ett seminarium på Nordic Rail/Future Transport angående Götalandsbanans påverkan...

    Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stockholm
  • 2015-06-29

    Intressentgruppsmöte 8 oktober

    Under Nordic Rail/Future Transport är det dags för intressentgruppsmöte för Götalandsbaneorganisatio...

    Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stockholm

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se