Artikelarkiv

 • Sebastian Andersson, Borås Stad 2016-02-08

  Stort intresse för seminariet om stationens placering

  I fredags anordnades det tredje seminariet i Götalandsbanans seminarieserie. Dagen bjöd på flera int...

  Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stationer,Trafikverket
 • 2016-01-13

  Seminarium om stationens placering

  Den 5 februari arrangeras det tredje seminariet i Götalandsbanans seminarieserie. Temat för seminari...

  Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stationer,Stockholm
 • 2015-11-04

  Seminarium om förändrad tillgänglighet

  Den 20 november är det dags för Götalandsbaneorganisationens andra seminarium i serien och temat är ...

  Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stationer
 • 2015-09-08

  Seminarieserie om Götalandsbanan och samhällsutveckling

  Götalandsbanans organisation bjuder in till en seminarieserie med sju seminarier som kommer arranger...

  Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stationer,Stockholm
 • 2015-06-29

  Vi bjuder in till seminarie!

  Under hösten drar vi igång vår seminarieserie runt Götalandsbanan för berörda kommuner och regioner!

  Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stationer,Stockholm

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se